Palvelumme

Strategiat

”Miksi” kohtaa ”miten”

Asiakkaan liiketoiminnasta lähtevä viestintä- tai sisältöstrategia on kaiken tekemisemme lähtökohta. Strategiatyö on enemmän prosessi kuin projekti, ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Strategia ohjaa sisältöjen ja viestinnän suunnittelua ja määrittää tavoitteet tekemiselle. Kysymme usein ”miksi”, ja vastaamme mielellämme kysymykseen ”miten”.

Suunnittelu

Haaste kohtaa ratkaisun

Kaikki lähtee merkityksestä ja päämäärästä. Me määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa mitä tunteita sisällöt herättävät, miltä ne näyttävät ja minkälaisia merkityksiä ne välittävät – tätä on konseptointi yksinkertaisimmillaan.

Sitten kun kaikki tuntuu jo hyvältä, niin pannaan vielä vähän päälle.

Konsepti pohjaa strategiaan, ja se auttaa pysymään polulla silloin, kun pitää tehdä nopeita päätöksiä.  Suunnittelussa on tärkeää huomioida myös sisältöjen markkinointi: miten sisältöjä jaetaan ja missä kanavissa?

Sisällöt

Tunne kohtaa järjen

Faktoillakin voi herättää tunteita. Hallitsemme syvälle menevän sisällön tuottamisen sekä uutismaisen, nopean toimitustyön. Ja kaiken siltä väliltä.

Kunnianhimoisten teksti- ja kuvasisältöjen lisäksi konseptoimme ja tuotamme esimerkiksi videoita, podcasteja ja asiakkaan kohderyhmille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia ja mediahubeja.

Visuaalisuuden merkitys korostuu, kun kilpaillaan yleisöistä. Siksi panostamme siihen aina niin laajemmassa suunnittelussa kuin yksittäisissä toteutuksissa.

Markkinointi

Sisältö kohtaa ihmisen

Tuloksellinen sisältömarkkinointi syntyy panostamalla laadukkaaseen ja monipuoliseen sisältöön, jolle on sisältöstrategiassa määritelty tavoitteet ja yleisö.

Parhaimmillaan sisältömarkkinointi on asiakkaan palvelua, sen ei kuulu häiritä. Sisältö voi olla viihdyttävää, informatiivista, myyvää tai mitä vain näiden väliltä, kunhan lähtökohtana on kohderyhmä – ei se, mitä yritys itsestään haluaa viestiä.

Sisältömarkkinoinnin lisäksi autamme yritystäsi onnistumaan esimerkiksi markkinointistrategian viilaamisessa, ilmeuudistuksessa, yksittäisessä kampanjassa tai natiivimarkkinoinnissa.

Ota yhteyttä