Konsepti loi pohjan: Päättäjät ansaitsevat sisältöjä, jotka puhuttelevat

Konsepti loi pohjan: Päättäjät ansaitsevat sisältöjä, jotka puhuttelevat

Hyvin tehty konseptityö tarjoaa työkalut kaikelle tekemiselle. Se auttaa pysymään oikealla polulla.

 

Mediakonsepti kuvaa yksityiskohtaisesti minkälaisia eri kanavissa julkaistavat sisällöt ovat. Lisäksi yksittäisen sisällön konsepti kertoo tekijälle, millaista sisältöä häneltä odotetaan. Konseptoinnin taustalla on tehty arvio nykytilasta eli miten sisältöjen laatua ja kiinnostavuutta voidaan parantaa.

Konsepti auttaa pysymään polulla silloinkin, kun päätöksiä pitää tehdä nopeasti.

Tavoite:

OP Ryhmän Chydenius-lehden konseptoinnissa haettiin ratkaisua, joka palvelisi parhaiten eri alojen päättäjistä koostuvaa kohderyhmää. Lisäksi sisältöjen pitää toimia monikanavaisesti verkossa.

Ratkaisu:

Chydenius-nimi on tunnettu ja arvostettu, ja se päätettiin säilyttää. Konseptoinnin lopputuloksena terävöitimme sisältöjen aihepiirejä, uudistimme ulkoasun, ja kasvatimme lehden sivumäärää.

Sisältöjen kantava ajatus oli tulevaisuuteen katsominen. Lehti jaettiin neljään osioon: Maailma nyt, Tulevaisuus, Mikä muuttuu ja Miten muutosta pitää johtaa. Jokaisen osion sisällä käytetään erimittaisia sisältöjä ja vaihtelevia juttutyyppejä.

Uudistetun Chydeniuksen aihealueet ovat talous, vastuullisuus, digitalisaatio, johtaminen ja megatrendit. Näiltä aihealueilta julkaistaan jatkuvasti sisältöjä myös OP:n sisältöpalvelussa OP Mediassa.

Ensimmäinen Chydeniuksen  konseptiuudistus palkittiin arvostetussa Folio-kilpaiussa.