Missä on sisältöjen ydin? Tunne asiakkaasi liiketoiminta ja kohderyhmät

Sisältökumppanin pitää pystyä tarjoamaan näkemyksiä ja ideoita. Passiivisen toteuttajan rooli on väärä tie.

Asiakastieto

 

Säännöllinen sisällöntuotanto vaatii onnistuakseen kurinalaista prosessia, jossa seurataan paitsi asiakkaan liiketoiminnan kehitystä myös toimialaa, ja kohderyhmää kiinnostavia aihepiirejä. Silloin sisältökumppani pystyy tarjoamaan asiakkaalle aitoa lisäarvoa, eikä toimi vain passiivisena toteuttajana.

Sisältöjä ovat muun muassa blogit, artikkelit, videot, animaatiot, podcastit ja some-tekstit. Sisältöjä suunniteltaessa on hyvä vastata muutamaan kysymykseen:

  • Mitä haluat sisällöillä saavuttaa?
  • Kenet haluat tavoittaa?
  • Mihin asiakaspolun vaiheeseen sisältöjä on tarkoitus tehdä?
  • Miten visuaalisuus tukee sisältöjä ja sitä kautta yrityksen brändiä?
  • Mistä kohderyhmän tavoittaa?
  • Miten mittaat onnistumista?

 

Tavoite:

Taloushallinnon, riskienhallinnan ja myynnin tietopalveluihin erikoistunut Asiakastieto haluaa sisältöjen avulla vahvistaa omaa asiantuntija-asemaansa. Asiakastiedon tarjoamat palvelut ovat tärkeitä asiakasyritysten liiketoiminnalle.

Sisältöjen pitää jatkossa houkutella entistä laajempi kohdeyleisö verkossa.

 

Ratkaisu:

Verkkosisällöille luodaan uusi sisältökonsepti, sillä alun perin lehtikäyttöön suunnitellut juttutyypit eivät palvele lukijoita tehokkaasti verkossa. Konseptissa huomioidaan myös tärkeät avainsanat.

Lisäksi ideoimme ja tuotamme Asiakastieto Mediaan säännöllisesti sisältöjä, joiden tehtävänä on korostaa asiakkaan ydinviestejä ja tukea samalla myyntiä. Sisällöt puhuttelevat parhaiten silloin, kun ne tarjoavat hyödyllistä tietoa. Haastateltavat valikoituvat Asiakastiedon omista asiantuntijoista ja kiinnostavista case-yrityksistä.

Sisältöjen tehoa mitataan ja analysoidaan yhdessä asiakkaan kanssa joka kuukausi.