Strateginen suunnittelu ja konseptointi

Strategiatyö on enemmän prosessi kuin projekti, ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sisältöstrategia pohjautuu yrityksen markkinointiviestinnän strategiaan. Mediakonsepti on puolestaan suunnitelma, jonka perusteella sisällöt tuotetaan.

Strategia määrittää tavoitteet, mediakonsepti tarjoaa työkalut.

Strategiat

Viestintästrategiat
Markkinointistrategiat
Sisältöstrategiat
Sosiaalinen media

Konseptointi

Sisältökonseptit
Markkinointiviestinnän konseptit
Visuaalinen konseptointi
Liikkuvan kuvan konseptit

Petri Läntinen

Co-founder, CEO

+358 40 047 7343

Videot ja animaatiot

Videoita, animaatioita tai podcasteja suunniteltaessa on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä: Mitä haluat videoilla saavuttaa ja kenet tavoittaa? Miten audiovisuaalisia sisältöjä markkinoidaan ja onnistumista mitataan?

Kilpailu näkyvyydestä on kovaa. Top 500 -yrityksistä 90 prosenttia aikoo julkaista tänä vuonna videoita. Samalla yritykset tarvitsevat enemmän luotettavan kumppanin näkemyksiä ja osaamista.

Videot ja animoinnit

Projektinjohto
Käsikirjoitus
Tuotanto
Jälkityöt

Podcastit

Projektinjohto
Käsikirjoitus
Tuotanto
Jälkityöt

Virtuaaliset tapahtumat

Projektinjohto
Käsikirjoitus
Tuotanto
Tapahtumamarkkinointi

Johanna Flinkkilä

Vastaava tuottaja

+358 50 063 8588

Sisällöt ja markkinointi

Sisältömarkkinoinnilla tavoitetaan halutut kohderyhmät. Seuraamalla ja analysoimalla tuloksia saadaan yhteys haluttuihin lukijoihin, katselijoihin ja kuulijoihin oikeissa kanavissa.

Sisällöntuotanto

Monikanavaiset sisältöratkaisut
Blogit, artikkelit, some-tekstit
Kuvat ja grafiikka
Monikielinen sisällöntuotanto

Sisältöjen markkinointi

Digimarkkinointi
SEO & avainsanatutkimukset
Kampanjat ja kanavat
Mittarit ja analytiikka

Verkko- ja kampanjasivut

Suunnittelu
Sisällöt
Visuaaliset toteutukset
Tekniset ratkaisut

Petri Läntinen

Co-founder, CEO

+358 40 047 7343

Koulutus ja Valmennus

Esiintymisvalmennus räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita. Onko tarvetta harjoitella kameran edessä esiintymistä, haastattelutilannetta median kanssa vai saada sparrausapua lyhyiden, itse kuvattujen videoiden tekemiseen?

Korona-aikana suosioon nousseet virtuaaliset tapahtumat ja webinaarit vaativat esiintyjältä myös erityistaitoja, jotta kuulijoiden tai katsojien kiinnostus säilyy.

 

Mediavalmennukset

Mediasimulaatiot
Mediasuhteet

Esiintymisvalmennukset

Esiintyminen, live-yleisö
Esiintyminen, tv-haastattelut
Esiintyminen, virtuaaliset tapahtumat

Johanna Flinkkilä

Vastaava tuottaja

+358 50 063 8588

Ota yhteyttä

Petri Läntinen

Co-founder, CEO

+358 40 047 7343

Johanna Flinkkilä

Vastaava tuottaja

+358 50 063 8588

Jaana Kalliokoski

Asiakkuuspäällikkö

+358 40 725 7040