Tietosuoja

Laskutus

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen. Jatkossa otamme vastaan vain verkkolaskulain mukaisia verkkolaskuja. Pyydämme toimittamaan laskut alla olevan ohjeen mukaisesti.
Yrityksemme tiedot: 
Nimi: Hube Helsinki Oy
Y-tunnus: 2736647-5
Verkkolaskutusosoite: 003727366475
Välitystiedot:
Välittäjä: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH
Sähköpostilaskutusosoite: 27366475@scan.netvisor.fi

Evästeet

Hube Helsinki kerää sivustonsa käytöstä tietoa evästeillä. Tietoa käytetään tuotekehitykseen, palveluiden personointiin sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja noudatamme henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä.

Hube Helsinki on markkinointiviestintätoimisto, joten työtehtävien takia käsittelemme, keräämme ja säilytämme jossain määrin henkilötietoja. Alla on kuvattu tarkemmin, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin. Lisäksi tietosuojaselosteessa on muun muassa kerrottu, miten tiedot on suojattu.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Hube Helsinki Oy
Y-tunnus: 2736647-5
Osoite: Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki

 

YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Kimmo Koivikko
Osoite: Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki
Sähköposti: kimmo.koivikko@hubehelsinki.com

 

REKISTERIN NIMI

Hube Helsingin markkinointi- ja asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä nykyisten asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

 

MIKSI KERÄÄMME REKISTERIÄ?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten. Näitä ovat asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, mediapalvelun toteuttaminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MISTÄ LÄHTEISTÄ?

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja: Yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite; Mahdolliset asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaustiedot; Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Keräämme henkilötietoja käyttäjiltä palveluidemme ja sivuston käytön yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi uutiskirjeemme tilaaminen ja mahdollisten sähköisten lomakkeiden täyttäminen. Tietoja kerätään myös evästeiden avulla. Lisäksi saatamme kerätä verkkosivuston käyttöön liittyvää tietoa Google Analytics- ja muiden vastaavien palveluiden avulla.

Hube Helsinki ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

Emme luovuta Hube Helsingin asiakastietoja kolmansille osapuolille. Sen sijaan saatamme luovuttaa ylläpitämämme Y-Studio-nimisen verkkomedian henkilö- ja evästetietoja markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneille sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käytämme MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeissä ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja ne noudattavat omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää tietoa: MailChimp.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjänä olevalle vastuuhenkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle uutiskirjettä ja suoramarkkinointimateriaalia. Rekisteröity voi itse kieltäytyä uutiskirjeestä, jonka jälkeen hänen henkilötietonsa myös poistuvat. Lisäksi tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hube Helsingin henkilökunnan edustajat, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Osalla alihankkijoistamme voi olla pääsy järjestelmiin, joissa henkilötiedot sijaitsevat. Niiden yritysten kanssa on tehty kirjalliset toimeksiantosopimukset. Alihankkijat käsittelevät tietoja luottamuksellisesti ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Käytämme alihankkijoita tietojen tallentamiseen, tekniseen tukeen, verkkosivujen suunnitteluun ja mahdolliseen suoramarkkinointiin.

Verkkosivustomme on suomalaisen hosting-palveluntarjoajan ylläpitämä. Palvelimet on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti.